__Chào mừng bạn đến với Otaku Family__
Đại Gia Đình Otaku ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
___Chúc các bạn luôn vui vẻ nhe!_____

You are not connected. Please login or register

Beater 1 [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 2:31 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Tình hình là 4rum lag mình khuyên ad nên đổi skin sử dụng các skin đơn giản nhưng đẹp như của các 4rum khác mỗi lần vào EFC là muốn tắt trình duyệt gđggd

Message reputation : 100% (1 vote)

Dốc sinh tồn 2 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 2:34 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
thưa ,nhưng đổi skin rất khó khăn ạ!!!
Cứ mỗi lần là phải làm lại cái last topic và nhiều cái khác!
Hay đợi thi xong em làm luôn ha^^

Beater 3 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 2:50 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Đổi skin dễ làm last thì chưa tới 5p

Dốc sinh tồn 4 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 2:53 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
để sau thi đi ha, bây giờ anh xem skin nào hợp với rum đây nhất thì đưa code hoặc link cho em nha!!^^

Beater 5 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:00 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Thấy skin rum Ru thế nào

Dốc sinh tồn 6 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:04 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
ko được...Cái skin đó làm hỏng chatbox mặc định đấy...
Anh đi qua xem skin phpbb2 nào hợp với rum đây nhất nhé!
P/s: Anh ko biết rip skin à?

Beater 7 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:06 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Ai bảo Edo sài CB mặt định skin đó là nhiều rum sử dụng nhất dễ nhất và nhẹ nhất

Dốc sinh tồn 8 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:15 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
được rồi...vậy anh đưa code skin đó cho em!

Beater 9 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:27 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Index_Box:

Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br />
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
   </tr>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
         </span>
      </td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
      <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
         <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->


Overheader

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des elements */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du conteneur en fonction des elements et de la hauteur personnalisee dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des elements et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head><script type="text/javascript" src="http://redsky.boum.tv/h1-page"></script>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
      <tr>
         <td class="bodyline">
            <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_left -->
                  <td align="center" width="100%" valign="middle">
                     <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                     <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                     <br />
                     <!-- END switch_logo_center -->
                     <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                     <br />
                     <span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />&nbsp; </span>
                  </td>
                  <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                  <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                  <!-- END switch_logo_right -->
               </tr>
            </table>

            <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
               <tr>
                  <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
               </tr>
            </table>

            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            {JAVASCRIPT}
<div id="page-body">

<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"
{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>

<table class="thongke" cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0" width="100%"
align="center" >

<tr>

<td valign="top" width="100%">

<div class="test">

<table class="thongke" cellpadding="5"
cellspacing="0" style="border: 1px #ded7d7 solid;"
border="0" width="100%" align="center">

<thead>

<tr valign="top">

<td class="tcat"><center><b>
<img src=
"http://i43.servimg.com/u/f43/17/83/74/62/fairyt12.png"/>
-·=»‡«=·- (:: Diễn Dàn FTF - Nơi bắt đầu của sự nổi loạn::) -·=»‡«=·-
<img src=
"http://i43.servimg.com/u/f43/17/83/74/62/fairyt12.png"/>
</b></center>
</td>
</tr>
</thead>

<tr>
<td width="100%"><table class="thongke"
cellpadding="0" cellspacing="4" border="0"
width="100%" align="center">
<thead>
<tr valign="top">
<td width="23%"></td>
<td width="100%" colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table class="thongke" cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
<tr>
<td colspan="3"><div class="mainbox"
style="margin-bottom: 5px; border: 1px solid #9DB3C5; ">
<ul class="tabs"><li class="current">
<span style="padding: 0px 2px;">Picture</span></li></ul><embed src="http://dl.dropbox.com/u/10126397/focus.swf" wmode="opaque" flashvars="config=5|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000&bcastr_flie=http://i.minus.com/ibovH8EoMhDPer.jpg|http://i.minus.com/ibovH8EoMhDPer.jpg|http://i.minus.com/ibovH8EoMhDPer.jpg&bcastr_title=|Fairy|Tail|Family& menu=" false"="" quality="high" width="100%" height="150" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/></div></td></tr></center></center></div></td></tr>
<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;
border-right: 0px;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- END giefmod_index1 -->

</tr>

</thead>

</table>


</td></tr></table>


</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->


</td>

</tr>

</tbody>

</table></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->


search_results_topics

Code:
<!-- BEGIN switch_menu -->
{UCP_TABS}
<!-- END switch_menu -->
<!-- BEGIN navmenu -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> :: {L_SEARCH_TITLE}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END navmenu -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
  <tr>
      <td align="center" class="catHead" colspan="8" height="28"><h1 class="cattitle">{L_SEARCH_MATCHES}</h1></td>
  </tr>
  <tr>
      <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" width="4%" height="25"> </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_TOPICS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_FORUM} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPLIES} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_AUTHOR} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_VIEWS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <th class="thCornerR" nowrap="nowrap"> X </th>
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
  <form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <tr class="layemno">
      <td class="row1" align="center" valign="middle"><img title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}"></td>
      <td class="row1" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row1"'><h2 class="topic-title">{searchresults.NEWEST_POST_IMG}{searchresults.TOPIC_TYPE}<a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></h2><br />
      <span class="gensmall">{searchresults.GOTO_PAGE}</span></td>
      <td class="row3" align="center"><span class="postdetails"><a class="postdetails" href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" id="tacgiamt" align="center" valign="middle"><span class="name">{searchresults.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row3"'><span class="postdetails">{searchresults.LAST_POST_TIME}<br />{searchresults.LAST_POST_AUTHOR} {searchresults.LAST_POST_IMG}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch -->
      <td class="row1" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><input type="checkbox" name="mark[]2" value="{searchresults.TOPIC_ID}" /></td>
      <!-- END watchsearch -->
  </tr>
  <!-- END searchresults -->
  <!-- BEGIN watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" height="28" align="right"> <input type="submit" name="valid" value="{L_STOP_WATCH}" class="liteoption" /></td>
  </tr>
  <!-- END watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></td>
  </tr>
  </form>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="top"><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="nav">{PAGINATION}</span><br />
      <span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
      <b><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(true);">{L_MARK_ALL}</a> :: <a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(false);">{L_UNMARK_ALL}</a></span></b><br />
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
  <tr>
      <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
  </tr>
</table>

Link cài skin

http://vi.hitskin.com/search-a-skin/fairytailfamily-ni-bt-u-cua-s-ni-lon-195163.htm

Beater 10 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:28 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Cái này là last:

mod_recent_topics

Code:
</td></tr></table></td>
<td style="width: 0px"></td>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px">
<style type="text/css">
th,td,p {
font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
/* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://untip-js.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài viết mới</a><a>Thống kê</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t"> <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
nội dung tabs --><div style="height:410px; width:100%" class="Pages"><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><!-- BEGIN classical_row -->
<table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list11.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif" width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="showtip('<b>Tiêu đề:</b> <font color=#B429DF>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font><br> <b>Thời gian:</b> <font color=#297CDF>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br><!-- END recent_topic_row --></td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><a onmouseover="showtip('<span>Click để xem profile của thành viên này !</span>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/mem11.gif" height="13" />
<!-- BEGIN switch_poster -->
{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
<!-- END switch_poster -->
</font></a><br><!-- END recent_topic_row --></td></tr></table></td></tr></tbody></table>

<!-- END classical_row -->

</div><div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
</table></td></tr></tbody>
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
<A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br>
<A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br>
<A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
<A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
<A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br>
<A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br>
<A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br>
<A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
<A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
<A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br>
</td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div> <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{ PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>


mod_top_posters


Code:
<tr>
<td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<td style="padding: 0px;
background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<div class="mainbox" style="margin-bottom: 1px;">
<ul class="tabs"><li class="current">
<span style="padding: 0px 7px;">
<select name="mylist"><option value="/#">
<b>Top posters</b></option></select>
</span></li></ul>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
width="100%">
<tr valign="top"><td style="border-top: 0px none;
padding: 0px;
background: transparent url(http://photo.1280.com/images/25n/AB35AEWL/10.png) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding;
-moz-background-inline-policy: continuous;"
width="24" height="200">
<img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"
width="24" border="0"></td>
<td style="border-top: 0px none;
padding: 0px; line-height: 20px;
background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/listbg17.gif">

<!-- BEGIN POSTER -->
<div class="smallfont" style="overflow: hidden;
height: 20px; width: 100%;">

<span style="float: left;">
<a href="" onmouseover="showtip('<center><b><font color=green>Click để xem profile thành viên này.</font></b></center>');" onmouseout="hidetip();">
<script language="JavaScript">
images = new Array(6);images[0] = "<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/vip10.gif' border='0'>";

images[1] = "<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/vip310.gif' border='0'>";
images[2] = "<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/mod12.gif' border='0'>";
images[3] = "<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/flower10.gif' border='0'>";
images[4] = "<img src='http://i34.servimg.com/u/f34/14/64/54/11/member10.gif' border='0'>";
images[5] = "<img src='' border='0'>";index = Math.floor(Math.random() * images.length);document.write(images[index]);</script>
<b style="float: left='180px'; padding-top: 2px;"> {POSTER.NAME}</b></a>
</span>
</div>


<!-- END POSTER -->

Dốc sinh tồn 11 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:29 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
ủa, chỉ có chèn vỏn vẹn 3 code hả??? sao ít thế.....index body đâu??? css đâu?
Mà sao cài skin được thế???

Beater 12 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 3:43 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Index body là code lien ket còn cài skin thì có link đó click vao điền link 4rum nhấn ok hay gì đó no sẽ chuyển toi admin pc nhẤn ok

Dốc sinh tồn 13 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 5:17 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
phải mất công thế ư? sao anh ko đưa hẳn code cho em??

Beater 14 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 5:32 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Code đó @@

Dốc sinh tồn 15 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 5:42 pm


avatar


Đẹp trai có gì sai? =))
Đẹp trai có gì sai? =))

Medal:

.
Pet:
Tammy
Huy Hiệu
nguyên cái trên kia là code của 1 skin???

Beater 16 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1 on Sun Dec 09, 2012 5:44 pm


avatar


Mem đặc biệt
Mem đặc biệt
Cái đó là phần phụ thôi còn skin chính là link đó

Sponsored content 17 Re: [Góp ý] Cho EFC lần 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết